دوره های یک دپارتمان

دوره: الگو و دوخت پیشرفته - گروه 49

دپارتمان: مُد و پوشاک (طراحی لباس)

توضیحات دوره:

پیش نیاز

 • الگو سازی و تکنیک های دوخت مقدماتی

سرفصل ها

 • بالاتنه 
 • مدلسازی یقه 
 • دوخت تخصصی یقه ها 
 • آستر کشی 
 • تکنیک دوخت حرفه ای 
 • یقه های برگردان 
 • شلوار مدل دار 
 • الگو سازی انواع یقه و دوخت چند نمونه از آنها
 • الگو سازی چند مدل آستین و دوخت نمونه
 • آموزش انواع  برش در بالاتنه و دامن ها مثل یوک ها ،برش عصایی،دکلته ها و انواع انتقال پنس
 • الگو سازی مدل لباس بر اساس یک طرح مشخص از روی ژورنال و یا توسط دانشپذیر
 • دوخت مدل الگو سازی شده توسط دانشپذیر از 0 تا 100