دوره های یک دپارتمان

دوره: تعیین سطح ترمیک - 2

دپارتمان: زبانهای خارجی (انگلیسی)

توضیحات دوره:

شرایط تعیین سطح :

- شرایط سنی شرکت در کلاس های زبان 17سال به بالا می باشد.

- لطفا به روز و ساعت درج شده در سایت دقت کافی بفرمائید.

- در صورت "عدم مراجعه در روز و ساعت مشخص شده جهت تعیین سطح، هزینه پرداختی باطل میگردد.

- زمان انتظار مراجعه کنندگان جهت تعیین سطح با توجه به تعداد افراد مراجعه کننده "بین 15 الی 45 دقیقه میباشد.