دوره های یک دپارتمان

دوره: ترفندهای اکسل در حسابداری -

دپارتمان: حسابداری (علوم مالی)

توضیحات دوره:

  • مدل سازی صورتهای مالی اساسی
  • حسابداری بهای تمام شده
  • حقوق و دستمزد
  • اهمیت پردازش اطلاعات
  • کاربرد اکسل
  • طراحی محاسبات

کسب توانایی ها

  • از دانشپذیران انتظار می‌رود با قابلیتهای نرم افزار اکسل در رابطه با گزارشات مالی و مدیریتی آشنا شده و بتوانند صورتهای مالی در حسابداری و گزارشات مدیریتی را طراحی کنند