دوره های یک دپارتمان

دوره: الگو و دوخت مقدماتی - گروه 51

دپارتمان: مُد و پوشاک (طراحی لباس)

توضیحات دوره:

پیش نیاز

  • پیش نیاز ندارد

سرفصل ها

  • آموزش و دوخت انواع دامن و دوخت 2 نمونه از آنها
  • آموزش الگوی شلوار
  • آموزش دوخت شلوار
  • آموزش الگوی بالاتنه و دوخت پاترون
  • آموزش الگوی آستین
  • آموزش و ارائه یک عدد مانتوی ساده بدون یقه بوسیله دانشپذیر