دوره های یک دپارتمان

دوره: طراحی معماری و دکوراسیون داخلی متوسط - گروه 83

دپارتمان: معماری (دکوراسیون داخلی)

توضیحات دوره:

دروس سطح متوسطه دکوراسیون داخلی :

  • آشنایی با متریال های کاربردی معماری داخلی
  • آنالیز اجرایی معماری داخلی (متره و برآورد)
  • سبک شناسی معماری
  • Sketch up
  • DesignStudio (چیدمان مسکونی)

* دانشپذیران پس از کسب نمره قبولی در هر درس، گواهینامه سطح متوسطه را دریافت می نمایند.