دوره های یک دپارتمان

دوره: طراحی معماری و دکوراسیون داخلی پیشرفته - گروه 84

دپارتمان: معماری (دکوراسیون داخلی)

توضیحات دوره:

دروس سطح پیشرفته دکوراسیون داخلی :

  • نورپردازی در دکوراسیون داخلی
  • 3DMax & Vray
  • Post Production
  • Final DesignStudio (چیدمان تجاری)
  • مهارت ارتباط با کارفرما

* دانشپذیران پس از کسب نمره قبولی در هر درس، گواهینامه سطح پیشرفته را دریافت می نمایند.