دوره های یک دپارتمان

دوره: الگو و دوخت پیشرفته (ضخیم دوزی زنانه) روش مولر - گروه 53

دپارتمان: مُد و پوشاک (طراحی لباس)

توضیحات دوره:

پیش نیاز

  • الگو دوخت مقدماتی(نازکدوزی)

سرفصل ها

الگوسازی و دوخت :

  • انواع پالتو
  • انواع بارانی
  • انواع کت

ضخیم دوزی :

  • دوخت انواع پارچه های ضخیم مانند فوتر، کتان و...

آسترکشی :

  • آسترکشی کامل لباس (پالتو،بارانی،دامن و شلوار)

لایی زدن :

  • طریقه استفاده از انواع لایی در ضخیم دوزی