دوره های یک دپارتمان

دوره: PHP & MYSQL Web Development - گروه 5

دپارتمان: کامپیوتر و ICT

توضیحات دوره:

دوره

PHP یک زبان برنامه نویسی یا اسکریپت نویسی سمت سرور که متن باز یا open source است. از ویژگی زبان PHP می توان به مفسری ، سطح بالا ( high-level ) و شی گرا بودن آن اشاره کرد. بیشتر سیستم های مدیریت محتوا همچون وردپرس با PHP نوشته شده است. همچنین زبان PHP فریمورک های قدرتمندی نظیر laravel و code-igniter دارد که استفاده از این زبان را آسان تر می کند.
 

پیش نیاز ها

 • Web Design I ( HTML5, CSS3 with Dreamweaver)
 • Web Design 1 است، که شامل موارد زیر است.
 • HTML5
 • CSS3
 • #C

سرفصل ها

 • Introduction
 • Server-side Scripting
 • Installing Xampp
 • PHP Syntax
 • Hello World in PHP
 • Outputting Text & HTML
 • Escape Characters
 • Comments
 • Embedding PHP in HTML
 • Variables
 • Defining Variables
 • Data Types
 • Integer Type
 • Floating-Point Type
 • Bool Type
 • String Type
 • Null Type
 • Type casting
 • Get type
 • Constants
 • Operators
 • Assignment Operators
 • Arithmetic Operators
 • Combined Assignment Operators
 • Increment and Decrement Operators
 • String Operators
 • Operator Precedence
 • Form Handling
 • Conditionals
 • Comparison Operators
 • If Statement
 • Logical Operators
 • Nested IF Statements
 • Ternary Operator
 • Switch Statement
 • Loops
 • While Loop
 • Do-while Loop
 • For Loop
 • Break & Continue
 • Arrays
 • Indexed Arrays
 • Associative Arrays
 • $_SERVER
 • Multidimensional Arrays
 • Iterate array
 • Foreach Loop
 • Sorting Arrays
 • Array Function
 • String Function
 • Math Function
 • Date & Time Function
 • Misc Functions
 • Error Handling
 • Defining Functions
 • Calling Functions
 • Function Parameters
 • Default Parameters
 • Return Statement
 • Scope and Lifetime
 • include , require, include_once , require_once
 • Introduction to Relationship Databases
 • SQL Tutorial
 • Mysql & phpmyadmin
 • Php connect to Mysql
 • redirect user
 • File Uploading
 • Sending Email
 • Sessions
 • php object oriented programming
 • Class
 • Encapsulation
 • Property
 • Method
 • Instantiating an Object
 • Constructor
 • Destructor
 • Inheritance
 • Polymorphism
 • Abstract

کسب توانایی ها

 • برنامه نویسی تحت وب ( back end side )
 • توسعه نرم افزار های تحت وب
 • ایجاد یک CMS اختصاصی
 • برنامه نویسی به وسیله معماری MVC و معماری سه لایه در زبان PHP
 • یادگیری برنامه نویسی کاملا شی گرا OOP
 • آمادگی لازم برای یادگیری فریم ورک های PHP همچون Laravel

بازار کار

 • شما با یک سرچ ساده در سایت های آگهی استخدامی متوجه این موضوع میشوید که یکی از محبوب ترین زبان برنامه نویسی Back-end در بازار کار نه تنها ایران بلکه جهان بی شک زبان پی اچ پی است، شما با یادگیری PHP میتوانید به راحتی به عنوان یک برنامه نویس سمت سرور وارد بازار کار شوید، چون برنامه نویسی PHP نیاز هر سایت است و شرکت های طراحی سایت و استارت اپ ها و حتی شرکت های بزرگی همچون دیجی کالا و... نیازمند برنامه نویس PHP می باشند.