دوره های یک دپارتمان

دوره: برنامه نویسی پیشرفته با پایتون - لپ تاپ همراه داشته باشید

دپارتمان: کامپیوتر و ICT

توضیحات دوره: