دوره های یک دپارتمان

دوره: الگوسازی و دوخت لباس شب و عروس -

دپارتمان: مُد و پوشاک (طراحی لباس)

توضیحات دوره:

اهداف آموزشی:

این دوره مورد نیاز افرادی هست که در تولید لباس شب و عروس فعالیت دارند و می خواهند سطح کار خود را ارتقاء همچنین برای افرادی که قصد دارند وارد بازار کار شوند

پیش نیاز :

الگو و دوخت نازکدوزی (مقدماتی)

 سرفصل :

الگو سازی

  • آموزش تکنیک های الگو سازی که در لباس شب و عروس لازم و رایج است مانند انواع دکلتهو ...

آموزش مولاژ

  • آموزش تکنیک های پارچه سازی و مولاژ روی مانکن

تکنیک های دوختی

  • آموزش تکنیک های دوختی لباس شب  و عروس مانند کاپ دوزی فنر دوزی ژور و ....

منجوق دوزی و جواهر دوزی

  • آموزش چند مدل منجوق دوزی و جواهر دوزی بصورت نقش دوزی و...

پروژه

  • دوخت یک دست لباس شب یا عروس  با تمام جزئیات توسط دانشجو