دوره های یک دپارتمان

دوره: طراحی معماری و دکوراسیون داخلی مقدماتی - گروه 85

دپارتمان: معماری (دکوراسیون داخلی)

توضیحات دوره:

دروس سطح مقدماتی دکوراسیون داخلی :

  • مهارتهای ترسیمی و استانداردهای داخلی
  • (رسم فنی و نقشه کشی)
  • اتـــوکــد
  • Free Hande Drawing (اسکیس)
  • مهارتهای مفهومی (درک معماری)

* دانشپذیران پس از کسب نمره قبولی در هر درس، گواهینامه سطح مقدماتی را دریافت می نمایند.