دوره های یک دپارتمان

دوره: جهت ثبت نام و تعیین سطح به مجتمع مراجعه نمایید - جهت ثبت نام و تعیین سطح به مجتمع مراجعه نمایید

دپارتمان: زبانهای خارجی (انگلیسی)

توضیحات دوره:

دوره های زبان انگلیسی :

_ ترمیک
_ مکـالمه
_ آیلتس

* با توجه به سطوح مختلف دانشپذیران حتما باید قبل از ثبت نام "تعیین سطح انجام دهند

- جهت تعیین سطح با مجتمع تماس بگیرید

07136292293

07136292294

07136292295

ساعات تماس :

شنبه الی پنجشنبه از ساعت 8 الی 20

جمعه ها از ساعت 9 الی 13