همه دروه های در حال ثبت نام

دوره های درحال ثبت نام دپارتمان 'بورس'

دوره روز های برگزاری طول دوره ترم استاد ظرفیت باقی مانده هزینه (ریال) عملیات
پکیج سرمایه گذاری در بورس یک الی دو روز در هفته ۸۷ بهار ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۹ ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۵۱,۳۰۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین

دوره های درحال ثبت نام دپارتمان 'حسابداری (علوم مالی)'

دوره روز های برگزاری طول دوره ترم استاد ظرفیت باقی مانده هزینه (ریال) عملیات
نرم افزار مالی سپیدار سیستم جمعه ها / ساعت ۹ الی ۱۳ ۳۰ بهار ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۳ ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۰,۴۵۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
حسابداری ویژه بازار کار (گروه 31) شنبه و چهارشنبه / ساعت ۱۷ الی ۲۰ ۱۸۰ بهار ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۳ ۴۴,۲۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۴۱,۹۹۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
مالیات بر ارزش افزوده دو جلسه ۸ بهار ۱۴۰۱ محمد محمدی ۶ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۵ درصد تخفیف آنلاین ۲,۸۵۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
نحوه تهیه اظهارنامه مالیاتی دو جلسه ۱۰ بهار ۱۴۰۱ محمد محمدی ۶ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵ درصد تخفیف آنلاین ۴,۷۵۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
حقوق و دستمزد با اکسل دو جلسه ۱۲ بهار ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۷ ۵,۲۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۴,۹۴۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
کارگاه صورت معاملات فصلی یک جلسه ۵ بهار ۱۴۰۱ محمد محمدی ۷ ۲,۴۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۲,۲۸۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
حسابداری مالی بازرگانی یک روز در هفته ۴۰ بهار ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۷ ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۰,۴۵۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
حسابرسی بیمه و قوانین تامین اجتماعی دو جلسه در یک هفته ۸ بهار ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۷ ۳,۵۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۳,۳۲۵,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین

دوره های درحال ثبت نام دپارتمان 'زبانهای خارجی (انگلیسی)'

دوره روز های برگزاری طول دوره ترم استاد ظرفیت باقی مانده هزینه (ریال) عملیات
جهت ثبت نام و تعیین سطح به مجتمع مراجعه نمایید (جهت ثبت نام و تعیین سطح به مجتمع مراجعه نمایید) جهت ثبت نام و تعیین سطح به مجتمع مراجعه نمایید ۱۲۱ بهار ۱۴۰۰ متعاقبا اعلام میگردد ۰ ۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین

دوره های درحال ثبت نام دپارتمان 'عکاسی دیجیتال'

دوره روز های برگزاری طول دوره ترم استاد ظرفیت باقی مانده هزینه (ریال) عملیات
عکاسی جامع (گروه 30) روزهای فرد / ساعت ۹ الی ۱۳ ۱۱۰ بهار ۱۴۰۱ رامین رحمانی نژاد ۱۰ ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۲۶,۱۲۵,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
عکاسی جامع (گروه 29) روزهای زوج / ساعت ۱۴ الی ۱۷ ۱۱۰ بهار ۱۴۰۱ رامین رحمانی نژاد ۲ ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۲۶,۱۲۵,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
عکاسی با موبایل (گروه 2) روزهای فرد / ساعت ۱۷ الی۲۰ ۳۵ بهار ۱۴۰۱ رامین رحمانی نژاد ۷ ۹,۲۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۸,۷۴۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین

دوره های درحال ثبت نام دپارتمان 'کامپیوتر و ICT'

دوره روز های برگزاری طول دوره ترم استاد ظرفیت باقی مانده هزینه (ریال) عملیات
برنامه نویسی با پایتون Programming with Python (لب تاب همراه داشته باشید (گروه17)) سه شنبه ها / ساعت ۱۶ الی ۲۰ ۶۰ بهار ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۶ ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ۵ درصد تخفیف سایت ۱۵,۲۰۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
برنامه نویسی به زبان ++C (گروه 14) سه شنبه ها / ساعت ۱۳ الی ۱۷ ۶۰ بهار ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۶ ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۲,۳۵۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
برنامه نویسی به زبان ++C (گروه 13) دوشنبه ها / ساعت ۱۶ الی ۲۰ ۶۰ بهار ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۶ ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۲,۳۵۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
برنامه نویسی به زبان ++C (گروه 12) سه شنبه ها / ساعت ۱۴ الی ۱۷ ۶۰ بهار ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۷ ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۲,۳۵۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
Web Design II (Responsive Design With Bootstrap Less&Sass) (لب تاب همراه داشته باشید (گروه 4)) چهارشنبه ها / ساعت ۱۴ الی ۱۷ ۳۴ بهار ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۳ ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۲,۳۵۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
Web Design III (JavaScript & jQuery & Ajax) (لب تاب همراه داشته باشید (گروه01)) پنجشنبه ها / ساعت ۱۴ الی ۱۸ ۵۸ بهار ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۳ ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۸,۰۵۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
ICDL جامع (گروه 21) روزهای فرد / ساعت ۱۵ الی ۱۷ ۱۳۰ بهار ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۶ ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۵,۲۰۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
ICDL جامع (گروه 20) روزهای زوج / ساعت ۱۱ الی ۱۳ ۱۳۰ بهار ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۷ ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۵,۲۰۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
ICDL جامع (گروه 19) روزهای فرد / ساعت ۸ الی ۱۱ ۱۳۰ بهار ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۲ ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۵,۲۰۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
Web Design III (JavaScript & jQuery & Ajax) (گروه 2) پنجشنبه ها / ساعت ۰۹ الی ۱۳ ۵۸ بهار ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۴ ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۸,۰۵۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
+ Network (گروه 7) شنبه ، دوشنبه / ساعت ۱۴ الی ۱۷ ۳۰ بهار ۱۴۰۱ رامتین رحمانی نژاد ۷ ۴,۲۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۳,۹۹۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
اندروید مقدماتی (جاوا+اندروید) (گروه 2) چهارشنبه ها / ساعت ۱۱ الی ۱۴ ۷۰ بهار ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۶ ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۸,۵۲۵,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
MTCNA (Mikro Tik) شنبه ها ۹ الی ۱۳ ۲۶ بهار ۱۴۰۱ رامتین رحمانی نژاد ۸ ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۷,۶۰۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
برنامه نویسی با پایتون Programming with Python (لب تاب همراه داشته باشید (گروه16)) شنبه و سه شنبه / ساعت ۸ الی ۱۰ ۶۰ بهار ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۴ ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۵,۲۰۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
ICDL جامع روزهای زوج / ساعت ۱۳ الی ۱۵ ۱۳۰ بهار ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۴ ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۵,۲۰۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
زبان برنامه نویسی #C (گروه 7) پنجشنبه ها / ساعت ۱۷ الی ۲۰ ۶۰ بهار ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۶ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۳,۳۰۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
وب دیزاین 1 Web Design I ( HTML5, CSS3 with Dreamweaver) (گروه 10) پنجشنبه ها / ساعت ۱۳ الی ۱۶ ۵۸ بهار ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۳ ۱۲,۷۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۲,۰۶۵,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین

دپارتمان مد و پوشاک شامل دوره های زیر می باشد:

  • طراحی لباس مقدماتی
  • طراحی لباس پیشرفته
  • الگو سازی و تکنیک های دوخت مقدماتی (به روش مولر)
  • الگو سازی و تکنیک های دوخت پیشرفته (به روش مولر)
  • دوخت تخصصی مانتو

دوره های درحال ثبت نام دپارتمان 'مُد و پوشاک (طراحی لباس)'

دوره روز های برگزاری طول دوره ترم استاد ظرفیت باقی مانده هزینه (ریال) عملیات
طراحی لباس مقدماتی (گروه 111) یکشنبه و سه شنبه / ساعت ۰۹ الی ۱۳ ۱۹۲ بهار ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۷ ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۴۳,۷۰۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
الگو و دوخت مقدماتی (گروه 48) پنجشنبه ها / ساعت ۱۳ الی ۱۷ ۸۴ بهار ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۴ ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ ۵ درصد تخفیف سایت ۲۸,۰۲۵,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
پارچه شناسی (ورکشاپ) چهارشنبه ها / ساعت ۱۴ الی ۱۶ ۶ بهار ۱۴۰۱ فاطمه ماهری ۸ ۳,۶۰۰,۰۰۰ بدون تخفیف ۳,۶۰۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
طراحی لباس پیشرفته (گروه فشرده ویژه) روزهای زوج / ساعت ۰۹ الی۱۳ ۱۷۷ بهار ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۳ ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تخفیف سایت ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
طراحی لباس پیشرفته (گروه 109) یکشنبه و سه شنبه / ساعت ۱۱ الی ۱۴ ۱۷۷ بهار ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۷ ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۴۳,۷۰۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
طراحی لباس مقدماتی (گروه 110) شنبه و چهارشنبه / ساعت ۱۷ الی ۲۰ ۱۹۲ بهار ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۷ ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۴۳,۷۰۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
نرم افزار طراحی لباس CLO 3D یک روز در هفته ۳۰ بهار ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۸ ۱۳,۶۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۲,۹۲۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
نرم افزار جمینی یک روز در هفته ۳۰ بهار ۱۴۰۱ زهرا مکتبی فرد ۵ ۱۶,۲۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۵,۳۹۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
مارولس Marvelous Designer یک الی دو روز در هفته ۳۰ بهار ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۷ ۱۳,۸۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۳,۱۱۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
طراحی و دوخت تخصصی مانتو یک الی دو روز در هفته ۶۰ بهار ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۷ ۳۴,۲۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۳۲,۴۹۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین

دوره های درحال ثبت نام دپارتمان 'مدیریت و کارآفرینی'

دوره روز های برگزاری طول دوره ترم استاد ظرفیت باقی مانده هزینه (ریال) عملیات
مدیریت بازاریابی یکشنبه و سه شنبه / ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۷ ۲۴ بهار ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۴ ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۱,۸۷۵,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
MBA (گروه 4) شنبه و سه شنبه / ساعت ۱۷ الی ۲۰ ۳۶۰ بهار ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۲ ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تخفیف ثبت نام آنلاین ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
مدیریت بازاریابی دیجیتال (گروه 2) دو روز در هفته / ساعت ۱۷ الی ۲۰ ۵۰ بهار ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۸ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۲۳,۷۵۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
مبانی، تشریح الزامات و استقرار سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015 یک الی دو روز در هفته ۲۴ بهار ۱۴۰۱ کیوان کشاورز ۶ ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۲,۳۵۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
اصول و فنون مذاکرات تجاری یک روز در هفته ۲۴ بهار ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۴ ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۷,۱۰۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
تئوریهای سازمان و مدیریت پنجشنبه / ساعت ۹ الی ۱۳ ۲۴ بهار ۱۴۰۱ کیوان کشاورز ۸ ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۲,۳۵۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
مدیریت فروش پنجشنبه ها / ساعت ۸۹ الی ۱۱ ۲۴ بهار ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۵ ۱۳,۷۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۳,۰۱۵,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین

دوره های درحال ثبت نام دپارتمان 'معماری (دکوراسیون داخلی)'

دوره روز های برگزاری طول دوره ترم استاد ظرفیت باقی مانده هزینه (ریال) عملیات
طراحی معماری و دکوراسیون داخلی پیشرفته (گروه 74) شنبه و چهارشنبه / ساعت ۱۴ الی ۱۷ ۱۳۲ بهار ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۵ ۴۱,۵۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۳۹,۴۲۵,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
طراحی معماری و دکوراسیون داخلی متوسط (گروه 83) روزهای فرد / ساعت ۹ الی ۱۲ ۱۲۰ بهار ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۷ ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۳۶,۱۰۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
طراحی معماری و دکوراسیون داخلی مقدماتی (گروه 73) شنبه و دوشنبه / ساعت ۱۴ الی ۱۷ ۱۳۸ بهار ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۳ ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۳۲,۳۰۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
REVIT (گروه 7) دوشنبه و پنجشنبه / ساعت ۱۸ الی ۲۰ ۶۰ بهار ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۰ ۱۹,۴۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۸,۴۳۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
اتوکد دوبعدی (گروه 14) یکشنبه و سه شنبه / ساعت ۱۷ الی ۲۰ ۶۰ بهار ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۴ ۱۶,۷۰۰,۰۰۰ ۵ درصد تخفیف سایت ۱۵,۸۶۵,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
فتوشاپ برای معماری Post Production یک روز در هفته ۳۰ بهار ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۸ ۹,۵۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۹,۰۲۵,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
3D MAX (گروه10) یکشنبه و سه شنبه / ساعت ۱۴ الی ۱۷ ۱۰۰ بهار ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۵ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۲۳,۷۵۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
Arc GIS پیشرفته یک روز در هفته ۲۵ بهار ۱۴۰۱ سیامک رجایی ۸ ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵ درصد تخفیف سایت ۱۰,۴۵۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
Arc GIS مقدماتی یک روز در هفته ۳۰ بهار ۱۴۰۱ سیامک رجایی ۷ ۹,۰۰۰,۰۰۰ ۵ درصد تخفیف سایت ۸,۵۵۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
اسکیس و راندو یک الی دو روز در هفته ۵۰ بهار ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۱۰ ۱۷,۲۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۶,۳۴۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
Sketch up (لب تاب همراه داشته باشید) یک الی دو روز در هفته ۲۱ بهار ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۷ ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۷,۶۰۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
نقشه کشی (معماری) دو روز در هفته ۴۲ بهار ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۱۰ ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۱,۸۷۵,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین

دوره های درحال ثبت نام دپارتمان 'هنر و گرافیک'

دوره روز های برگزاری طول دوره ترم استاد ظرفیت باقی مانده هزینه (ریال) عملیات
ایلاستریتور جامع ((گروه9)) پنجشنبه ها / ساعت ۱۰ الی ۱۴ ۴۰ بهار ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۴ ۸,۹۵۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۸,۵۰۲,۵۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
ایلاستریتور جامع یکشنبه و سه شنبه / ساعت ۱۲ الی ۱۴ ۴۰ زمستان ۱۴۰۰ محسن بهزادی ۳ ۸,۹۵۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۸,۵۰۲,۵۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
فتوشاپ (گروه 12) شنبه و چهارشنبه / ساعت ۱۷ الی ۲۰ ۶۰ بهار ۱۴۰۱ محسن بهزادی ۱۰ ۱۱,۷۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۱,۱۱۵,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
پریمیر (گروه 2) یکشنبه / ساعت ۹ الی ۱۳ ۴۸ بهار ۱۴۰۱ رامتین رحمانی نژاد ۸ ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۲,۳۵۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
لایتروم LightRoom دوشنبه و چهارشنبه / ساعت ۱۰ الی ۱۲ ۶۰ بهار ۱۴۰۱ رامین رحمانی نژاد ۱۰ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۱,۴۰۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
فتوشاپ (گروه11) یکشنبه و سه شنبه / ساعت ۱۷ الی ۲۰ ۶۰ بهار ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۰ ۱۱,۷۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۱,۱۱۵,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین