همه دروه های در حال ثبت نام

دوره های درحال ثبت نام دپارتمان 'بورس'

دوره روز های برگزاری طول دوره ترم استاد ظرفیت باقی مانده هزینه (ریال) عملیات
پکیج سرمایه گذاری در بورس یک الی دو روز در هفته ۸۷ بهار ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۹ ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۵۱,۳۰۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین

دوره های درحال ثبت نام دپارتمان 'حسابداری (علوم مالی)'

دوره روز های برگزاری طول دوره ترم استاد ظرفیت باقی مانده هزینه (ریال) عملیات
حسابداری ویژه بازار کار (گروه 37) روزهای زوج / ساعت ۱۰ الی ۱۳ ۱۸۰ زمستان ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۱۰ ۴۶,۵۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۴۴,۱۷۵,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
حسابداری ویژه بازار کار (گروه 36) روزهای زوج / ساعت ۱۷ الی ۲۰ ۱۸۰ پاییز ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۱۰ ۴۶,۵۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۴۴,۱۷۵,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
نرم افزار مالی سپیدار سیستم (گروه 4) جمعه ها / ساعت ۹ الی ۱۳ ۳۰ پاییز ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۸ ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۲,۵۴۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
حسابداری مالیاتی ویژه بازار کار (گروه 6) یکشنبه ها / ساعت ۱۷ الی ۲۰ ۵۰ پاییز ۱۴۰۱ محمد محمدی ۶ ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۲۰,۹۰۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
حسابداری ویژه بازار کار (گروه 33) جمعه ها / ساعت ۹ الی ۱۳ ۱۸۰ پاییز ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۳ ۴۶,۵۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۴۴,۱۷۵,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
حسابداری ویژه بازار کار (گروه 32) شنبه و چهارشنبه / ساعت ۱۴ الی ۱۷ ۱۸۰ پاییز ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۰ ۴۶,۵۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۴۴,۱۷۵,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
مالیات بر ارزش افزوده دو جلسه ۸ بهار ۱۴۰۱ محمد محمدی ۶ ۳,۶۰۰,۰۰۰ ۵ درصد تخفیف آنلاین ۳,۴۲۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
نحوه تهیه اظهارنامه مالیاتی دو جلسه ۱۰ بهار ۱۴۰۱ محمد محمدی ۶ ۶,۰۰۰,۰۰۰ ۵ درصد تخفیف آنلاین ۵,۷۰۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
حقوق و دستمزد با اکسل دو جلسه ۱۲ پاییز ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۷ ۶,۳۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۵,۹۸۵,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
کارگاه صورت معاملات فصلی یک جلسه ۵ بهار ۱۴۰۱ محمد محمدی ۷ ۲,۸۸۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۲,۷۳۶,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
حسابداری مالی بازرگانی یک روز در هفته ۴۰ بهار ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۷ ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۲,۵۴۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
حسابرسی بیمه و قوانین تامین اجتماعی دو جلسه در یک هفته ۸ بهار ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۶ ۴,۲۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۳,۹۹۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین

دوره های درحال ثبت نام دپارتمان 'عکاسی دیجیتال'

دوره روز های برگزاری طول دوره ترم استاد ظرفیت باقی مانده هزینه (ریال) عملیات
عکاسی جامع (گروه 32) روزهای زوج / ساعت ۱۱ الی ۱۴ ۷۸ پاییز ۱۴۰۱ رامین رحمانی نژاد ۱۱ ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۲۷,۵۵۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
عکاسی با موبایل (گروه 3) روزهای فرد / ساعت ۱۷ الی۲۰ ۳۵ پاییز ۱۴۰۱ رامین رحمانی نژاد ۱۰ ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۰,۴۵۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین

دوره های درحال ثبت نام دپارتمان 'کامپیوتر و ICT'

دوره روز های برگزاری طول دوره ترم استاد ظرفیت باقی مانده هزینه (ریال) عملیات
وب دیزاین 1 Web Design I ( HTML5, CSS3 With VS Code) (گروه 17) سه شنبه ها / ساعت ۱۱ الی ۱۴ ۵۸ زمستان ۱۴۰۱ مریم شیرازی فرد ۸ ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۴,۷۲۵,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
برنامه نویسی با پایتون Programming with Python (گروه 38 (لپتاپ همراه داشته باشید)) سه شنبه ها / ساعت ۱۱ الی ۱۴ ۶۰ زمستان ۱۴۰۱ پرنیان زارع ۷ ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۸,۵۲۵,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
ICDL جامع (گروه 31) روزهای فرد / ساعت ۱۳ الی ۱۵ ۱۳۰ زمستان ۱۴۰۱ صبا اقلیدی نژاد ۵ ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۸,۰۵۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
Web Design II (Responsive Design With Bootstrap Less&Sass) (گروه 7 (لپتاپ همراه داشته باشید)) چهارشنبه ها / ساعت ۱۴ الی ۱۷ ۳۴ زمستان ۱۴۰۱ مریم شیرازی فرد ۶ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵ درصد تخفیف سایت ۱۴,۲۵۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
برنامه نویسی به زبان ++C (گروه 15 (لپتاپ همراه داشته باشید)) دوشنبه ها / ساعت ۱۳ الی ۱۶ ۶۰ پاییز ۱۴۰۱ پرنیان زارع ۶ ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۲,۳۵۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
برنامه نویسی با پایتون Programming with Python (گروه 37 (لپتاپ همراه داشته باشید)) دوشنبه ها / ساعت ۸ الی ۱۱ ۶۰ پاییز ۱۴۰۱ پرنیان زارع ۷ ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۸,۵۲۵,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
وب دیزاین3 Web Design III (JavaScript & jQuery & Ajax) (گروه 4 (لپ تاپ همراه داشته باشید)) پنجشنبه ها / ساعت ۱۴ الی ۱۷ ۵۸ پاییز ۱۴۰۱ مریم شیرازی فرد ۹ ۲۲,۶۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۲۱,۴۷۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
Web Design II (Responsive Design With Bootstrap Less&Sass) (گروه 6 (لب تاپ همراه داشته باشید)) پنجشنبه ها / ساعت ۱۲ الی ۱۴ ۳۴ پاییز ۱۴۰۱ مریم شیرازی فرد ۰ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۴,۲۵۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
برنامه نویسی با پایتون Programming with Python (گروه 32 (لب تاپ همراه داشته باشید)) پنجشنبه ها / ساعت ۸ الی ۱۱ ۶۰ پاییز ۱۴۰۱ پرنیان زارع ۰ ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ ۵ درصد تخفیف سایت ۱۸,۵۲۵,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
برنامه نویسی پیشرفته با پایتون (لپ تاپ همراه داشته باشید) پنجشنبه ها / ساعت ۱۱ الی ۱۴ ۴۵ پاییز ۱۴۰۱ پرنیان زارع ۵ ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۷,۱۰۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
ICDL جامع (گروه 33) روزهای زوج / ساعت ۱۱ الی ۱۳ ۱۳۱ پاییز ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۵ ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۸,۰۵۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
PHP & MYSQL Web Development (گروه 5) یکشنبه ها / ساعت ۱۷ الی ۲۰ ۶۰ پاییز ۱۴۰۱ حامد شرافت مولا ۱۰ ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۲۰,۹۰۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
ICDL جامع (گروه 29) روزهای فرد / ساعت ۱۵ الی ۱۷ ۱۳۰ پاییز ۱۴۰۱ صبا اقلیدی نژاد ۰ ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۸,۰۵۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
اندروید مقدماتی (جاوا+اندروید) (گروه 5) دوشنبه ها / ساعت ۱۶ الی ۲۰ ۷۰ پاییز ۱۴۰۱ پرنیان زارع ۰ ۲۳,۴۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۲۲,۲۳۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
برنامه نویسی با پایتون Programming with Python (گروه 35 (لب تاپ همراه داشته باشید)) سه شنبه / ساعت ۱۷ الی ۲۰ ۶۰ پاییز ۱۴۰۱ پرنیان زارع ۰ ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۸,۵۲۵,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
برنامه نویسی به زبان ++C (گروه 14) پنجشنبه ها / ساعت ۹ الی ۱۲ ۶۰ پاییز ۱۴۰۱ حامد شرافت مولا ۰ ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۲,۳۵۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
زبان برنامه نویسی #C (گروه 8) پنجشنبه ها / ساعت ۱۷ الی ۲۰ ۶۰ پاییز ۱۴۰۱ حامد شرافت مولا ۳ ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۵,۲۰۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
Web Design II (Responsive Design With Bootstrap Less&Sass) (گروه 5 (لپ تاپ همراه داشته باشید)) چهارشنبه ها / ساعت ۹ الی ۱۲ ۳۴ پاییز ۱۴۰۱ مریم شیرازی فرد ۰ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۴,۲۵۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
وب دیزاین 1 Web Design I ( HTML5, CSS3 With VS Code) (گروه 15) شنبه ها / ساعت ۱۱ الی ۱۴ ۵۸ پاییز ۱۴۰۱ مریم شیرازی فرد ۰ ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۴,۷۲۵,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
وب دیزاین3 Web Design III (JavaScript & jQuery & Ajax) (گروه 3) چهارشنبه ها / ساعت ۱۷ الی ۲۰ ۵۸ پاییز ۱۴۰۱ مریم شیرازی فرد ۰ ۲۲,۶۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۲۱,۴۷۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
اندروید مقدماتی (جاوا+اندروید) (گروه 4) جمعه ها / ساعت ۹ الی ۱۳ ۷۰ پاییز ۱۴۰۱ پرنیان زارع ۰ ۲۳,۴۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۲۲,۲۳۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
MTCNA (Mikro Tik) (گروه 2) یکشنبه ها / ساعت ۱۷ الی ۲۰ ۲۶ پاییز ۱۴۰۱ رامتین رحمانی نژاد ۵ ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۰,۴۵۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین

دپارتمان مد و پوشاک شامل دوره های زیر می باشد:

  • طراحی لباس مقدماتی
  • طراحی لباس پیشرفته
  • الگو سازی و تکنیک های دوخت مقدماتی (به روش مولر)
  • الگو سازی و تکنیک های دوخت پیشرفته (به روش مولر)
  • دوخت تخصصی مانتو

دوره های درحال ثبت نام دپارتمان 'مُد و پوشاک (طراحی لباس)'

دوره روز های برگزاری طول دوره ترم استاد ظرفیت باقی مانده هزینه (ریال) عملیات
الگوسازی و دوخت لباس شب و عروس دو روز در هفته ۱۲۰ زمستان ۱۴۰۱ فاطمه ماهری ۶ ۴۹,۷۰۰,۰۰۰ تخفیف سایت ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
الگو و دوخت پیشرفته (ضخیم دوزی زنانه) روش مولر (گروه 53) دو روز در هفته ۱۰۰ پاییز ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۶ ۴۸,۵۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۴۶,۰۷۵,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
الگو و دوخت مقدماتی (نازکدوزی زنانه ) روش مولر (گروه 52) دوشنبه و پنجشنبه / ساعت ۹ الی ۱۳ ۱۲۰ پاییز ۱۴۰۱ زهرا مکتبی فرد ۶ ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۴۲,۷۵۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
طراحی لباس مقدماتی (گروه 113) روزهای فرد / ساعت ۹ الی ۱۲ ۱۹۲ زمستان ۱۴۰۱ جمعی از اساتید ۱۲ ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۴۶,۵۵۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
طراحی لباس مقدماتی (گروه 112) روزهای فرد / ساعت ۱۷ الی ۲۰ ۱۹۲ پاییز ۱۴۰۱ جمعی از اساتید ۰ ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۴۶,۵۵۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
نرم افزار طراحی لباس CLO 3D یکشنبه و سه شنبه ها / ساعت ۱۷ الی ۲۰ ۳۰ پاییز ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۸ ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۳,۷۷۵,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
نرم افزار جمینی یک روز در هفته ۳۰ تابستان ۱۴۰۱ زهرا مکتبی فرد ۵ ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۷,۱۰۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
مارولس Marvelous Designer (گروه 3) سه شنبه ها / ساعت ۹ الی ۱۲ ۳۰ پاییز ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۷ ۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۴,۹۱۵,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین

دوره های درحال ثبت نام دپارتمان 'مدیریت کسب و کار'

دوره روز های برگزاری طول دوره ترم استاد ظرفیت باقی مانده هزینه (ریال) عملیات
مدیریت برند پنجشنبه ها / ساعت ۱۴ الی ۱۷ ۱۶ پاییز ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۵ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۳,۳۰۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
مدیریت تبلیغات یکشنبه ها / ساعت ۱۷ الی ۲۰ ۱۸ پاییز ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۵ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۳,۳۰۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
MBA (گروه 5) پنجشنبه ها / ساعت ۹ الی ۱۷ ۳۰۰ پاییز ۱۴۰۱ جمعی از اساتید ۱۰ ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تخفیف سایت ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
مدیریت بازاریابی پنجشنبه / ساعت ۱۱ الی ۱۴ ۲۰ پاییز ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۸ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۳,۳۰۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
مدیریت بازاریابی دیجیتال (گروه 2) دو روز در هفته / ساعت ۱۷ الی ۲۰ ۵۰ پاییز ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۷ ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۲۴,۷۰۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
مبانی، تشریح الزامات و استقرار سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015 یک الی دو روز در هفته ۲۴ پاییز ۱۴۰۱ کیوان کشاورز ۶ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۱,۴۰۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
اصول و فنون مذاکرات تجاری (گروه 7) چهارشنبه ها / ساعت ۱۷ الی ۲۰ ۲۴ پاییز ۱۴۰۱ فاتح روشن ۳ ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۹,۹۵۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
تئوریهای سازمان و مدیریت پنجشنبه / ساعت ۹ الی ۱۳ ۲۴ پاییز ۱۴۰۱ کیوان کشاورز ۸ ۱۵,۶۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۴,۸۲۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
مدیریت فروش (گروه 7) پنجشنبه ها / ساعت ۸ الی ۱۱ ۲۴ پاییز ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۸ ۱۵,۴۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۴,۶۳۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین

دوره های درحال ثبت نام دپارتمان 'معماری (دکوراسیون داخلی)'

دوره روز های برگزاری طول دوره ترم استاد ظرفیت باقی مانده هزینه (ریال) عملیات
طراحی معماری و دکوراسیون داخلی مقدماتی (گروه 85) شنبه و دوشنبه ها / ساعت ۱۴ الی ۱۷ ۱۳۸ زمستان ۱۴۰۱ جمعی از اساتید ۱۰ ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۳۸,۹۵۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
نقشه کشی (معماری) (گروه 6) دوشنبه ها / ساعت ۱۳ الی ۱۷ ۴۲ زمستان ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۱۲ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۳,۳۰۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
Sketchup & Vray (گروه 4) دوشنبه ها / ساعت ۱۴ الی ۱۷ ۴۰ زمستان ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۱۲ ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۵,۶۷۵,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
3D MAX (گروه 12) شنبه و دوشنبه ها / ساعت ۱۷ الی ۲۰ ۱۰۰ زمستان ۱۴۰۱ علی رضا خواجه ای جهرمی ۱۱ ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۲۶,۶۰۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
REVIT (گروه 10) دوشنبه و پنجشنبه / ساعت ۱۷:۳۰ الی ۲۰ ۶۰ زمستان ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۱۰ ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۲۱,۸۵۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
اسکیس و راندو (گروه 4) یک الی دو روز در هفته ۵۰ پاییز ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۹ ۲۰,۳۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۹,۲۸۵,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
اتوکد دوبعدی (گروه 17) شنبه و چهارشنبه / ساعت ۱۴ الی ۱۷ ۶۰ پاییز ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۹ ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۸,۰۵۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
طراحی معماری و دکوراسیون داخلی پیشرفته (گروه 84) شنبه و دوشنبه / ساعت ۱۷ الی ۲۰ ۱۳۲ پاییز ۱۴۰۱ جمعی از اساتید ۴ ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۴۳,۷۰۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
طراحی معماری و دکوراسیون داخلی متوسط (گروه 83) سه شنبه و چهارشنبه / ساعت ۱۴ الی ۱۷ ۱۲۰ پاییز ۱۴۰۱ جمعی از اساتید ۰ ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۴۱,۸۰۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
فتوشاپ برای معماری Post Production یک روز در هفته ۳۰ پاییز ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۷ ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۰,۴۵۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
Arc GIS پیشرفته یک روز در هفته ۲۵ پاییز ۱۴۰۱ سیامک رجایی ۸ ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تخفیف ثبت نام انلاین ۱۱,۸۷۵,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
Arc GIS مقدماتی یک روز در هفته ۳۰ پاییز ۱۴۰۱ سیامک رجایی ۶ ۹,۹۰۰,۰۰۰ تخفیف ثبت نام انلاین ۹,۴۰۵,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین

دوره های درحال ثبت نام دپارتمان 'هنر و گرافیک'

دوره روز های برگزاری طول دوره ترم استاد ظرفیت باقی مانده هزینه (ریال) عملیات
فتوشاپ (گروه 18) دوشنبه و پنجشنبه ها / ساعت ۱۰ الی ۱۴ ۶۰ پاییز ۱۴۰۱ سحر جعفری ۱۱ ۱۴,۲۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۳,۴۹۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
فتوشاپ (گروه 17) یکشنبه و سه شنبه ها / ساعت ۱۷ الی ۲۰ ۶۰ پاییز ۱۴۰۱ محسن بهزادی ۶ ۱۴,۲۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۳,۴۹۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
ایلاستریتور جامع (گروه 10) یکشنبه و سه شنبه / ساعت ۱۴ الی ۱۷ ۴۰ پاییز ۱۴۰۱ محسن بهزادی ۱ ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۰,۴۵۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
نقاشی پایه (گروه 3) چهارشنبه ها / ساعت ۱۷ الی ۲۰ ۶۰ پاییز ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۹ ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۰,۴۵۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
لایتروم LightRoom (گروه 4 (لپ تاپ همراه داشته باشید)) پنجشنبه ها (ساعت ۱۷ الی ۲۰) و جمعه ها (ساعت ۹ الی ۱۳) ۶۰ پاییز ۱۴۰۱ رامین رحمانی نژاد ۷ ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۲,۳۵۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین