همه دروه های در حال ثبت نام

دوره های درحال ثبت نام دپارتمان 'بورس'

دوره روز های برگزاری طول دوره ترم استاد ظرفیت باقی مانده هزینه (ریال) عملیات
پکیج سرمایه گذاری در بورس یک الی دو روز در هفته ۸۷ بهار ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۹ ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۵۱,۳۰۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین

دوره های درحال ثبت نام دپارتمان 'حسابداری (علوم مالی)'

دوره روز های برگزاری طول دوره ترم استاد ظرفیت باقی مانده هزینه (ریال) عملیات
ترفندهای اکسل در حسابداری (لپ تاپ همراه داشته باشید) پنجشنبه ها / ساعت ۱۷ الی ۲۰ ۲۵ تابستان ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۷ ۹,۹۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۹,۴۰۵,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
حسابداری ویژه بازار کار (گروه 34) یکشنبه و سه شنبه / ساعت ۱۷ الی ۲۰ ۱۸۰ تابستان ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۰ ۴۶,۵۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۴۴,۱۷۵,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
حسابداری ویژه بازار کار (گروه 33) جمعه ها / ساعت ۹ الی ۱۳ ۱۸۰ تابستان ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۷ ۴۶,۵۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۴۴,۱۷۵,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
نرم افزار مالی سپیدار سیستم (گروه 2) جمعه ها / ساعت ۹ الی ۱۳ ۳۰ تابستان ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۲ ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۲,۵۴۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
حسابداری مالیاتی ویژه بازار کار (گروه 5) یکشنبه / ساعت ۱۷ الی ۲۰ ۵۰ تابستان ۱۴۰۱ محمد محمدی ۴ ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۲۰,۹۰۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
حسابداری ویژه بازار کار (گروه 32) شنبه و چهارشنبه / ساعت ۱۴ الی ۱۷ ۱۸۰ تابستان ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۴ ۴۶,۵۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۴۴,۱۷۵,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
مالیات بر ارزش افزوده دو جلسه ۸ بهار ۱۴۰۱ محمد محمدی ۶ ۳,۶۰۰,۰۰۰ ۵ درصد تخفیف آنلاین ۳,۴۲۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
نحوه تهیه اظهارنامه مالیاتی دو جلسه ۱۰ بهار ۱۴۰۱ محمد محمدی ۶ ۶,۰۰۰,۰۰۰ ۵ درصد تخفیف آنلاین ۵,۷۰۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
حقوق و دستمزد با اکسل دو جلسه ۱۲ تابستان ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۷ ۶,۳۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۵,۹۸۵,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
کارگاه صورت معاملات فصلی یک جلسه ۵ بهار ۱۴۰۱ محمد محمدی ۷ ۲,۸۸۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۲,۷۳۶,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
حسابداری مالی بازرگانی یک روز در هفته ۴۰ بهار ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۷ ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۲,۵۴۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
حسابرسی بیمه و قوانین تامین اجتماعی دو جلسه در یک هفته ۸ بهار ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۶ ۴,۲۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۳,۹۹۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین

دوره های درحال ثبت نام دپارتمان 'عکاسی دیجیتال'

دوره روز های برگزاری طول دوره ترم استاد ظرفیت باقی مانده هزینه (ریال) عملیات
عکاسی جامع (گروه 31) روزهای زوج / ساعت ۱۴ الی ۱۷ ۱۱۰ تابستان ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۱۲ ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۲۷,۵۵۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
عکاسی با موبایل (گروه 3) روزهای فرد / ساعت ۱۷ الی۲۰ ۳۵ تابستان ۱۴۰۱ رامین رحمانی نژاد ۱۰ ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۰,۴۵۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین

دوره های درحال ثبت نام دپارتمان 'کامپیوتر و ICT'

دوره روز های برگزاری طول دوره ترم استاد ظرفیت باقی مانده هزینه (ریال) عملیات
برنامه نویسی با پایتون Programming with Python (گروه 26) پنجشنبه ها / ساعت ۹ الی ۱۲ ۶۰ تابستان ۱۴۰۱ مریم شیرازی فرد ۶ ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۸,۲۵۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
برنامه نویسی با پایتون Programming with Python (گروه 25 (لپ تاپ همراه داشته باشید)) شنبه ها / ساعت ۱۷ الی ۲۰ ۶۰ تابستان ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۰ ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۸,۵۲۵,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
وب دیزاین 1 Web Design I ( HTML5, CSS3 with Dreamweaver) (گروه 14) شنبه ها / ساعت ۸ الی ۱۱ ۵۸ تابستان ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۳ ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۴,۷۲۵,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
+ Network (گروه 8) شنبه ، دوشنبه / ساعت ۱۷ الی ۲۰ ۳۰ تابستان ۱۴۰۱ رامتین رحمانی نژاد ۷ ۷,۵۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۷,۱۲۵,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
ICDL جامع (گروه 26) روزهای فرد / ساعت ۸ الی ۱۱ ۱۳۰ تابستان ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۴ ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۸,۰۵۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
ICDL جامع (گروه 23) روزهای فرد / ساعت ۱۱ الی ۱۳ ۱۳۰ تابستان ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۹ ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۸,۰۵۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
برنامه نویسی با پایتون Programming with Python (گروه 24 (لپ تاپ همراه داشته باشید)) دوشنبه ها / ساعت ۸ الی ۱۱ ۶۰ تابستان ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۰ ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۸,۵۲۵,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
وب دیزاین 1 Web Design I ( HTML5, CSS3 with Dreamweaver) (گروه 13 (لپ تاپ همراه داشته باشید)) چهارشنبه و پنجشنبه ها / ساعت ۱۲ الی ۱۴ ۵۸ تابستان ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۱ ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۴,۷۲۵,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
Web Design II (Responsive Design With Bootstrap Less&Sass) (گروه 5) یک الی دو روز در هفته ۳۴ تابستان ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۶ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۴,۲۵۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
برنامه نویسی به زبان ++C (گروه 12 (لپ تاپ همراه داشته باشید)) سه شنبه ها / ساعت ۱۴ الی ۱۷ ۶۰ تابستان ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۳ ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۲,۳۵۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
اندروید مقدماتی (جاوا+اندروید) (گروه 2) چهارشنبه ها / ساعت ۱۱ الی ۱۴ ۷۰ تابستان ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۱ ۲۳,۴۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۲۲,۲۳۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
MTCNA (Mikro Tik) (گروه 2) یکشنبه ها / ساعت ۱۷ الی ۲۰ ۲۶ بهار ۱۴۰۱ رامتین رحمانی نژاد ۵ ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۰,۴۵۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
زبان برنامه نویسی #C (گروه 7) پنجشنبه ها / ساعت ۱۴ الی ۱۸ ۶۰ تابستان ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۰ ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۵,۲۰۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین

دپارتمان مد و پوشاک شامل دوره های زیر می باشد:

  • طراحی لباس مقدماتی
  • طراحی لباس پیشرفته
  • الگو سازی و تکنیک های دوخت مقدماتی (به روش مولر)
  • الگو سازی و تکنیک های دوخت پیشرفته (به روش مولر)
  • دوخت تخصصی مانتو

دوره های درحال ثبت نام دپارتمان 'مُد و پوشاک (طراحی لباس)'

دوره روز های برگزاری طول دوره ترم استاد ظرفیت باقی مانده هزینه (ریال) عملیات
الگو و دوخت مقدماتی (گروه 51) چهارشنبه ها / ساعت ۸ الی ۱۴ ۸۴ تابستان ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۴ ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۲۸,۰۲۵,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
طراحی لباس مقدماتی (گروه 113 (فشرده ویژه شاغلین و شهرستانها)) پنجشنبه ها (ساعت ۸ الی ۱۴) و جمعه ها (ساعت ۹ الی ۱۳) ۱۹۲ تابستان ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۱۰ ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۴۶,۵۵۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
طراحی لباس مقدماتی (گروه 112) روزهای فرد / ساعت ۱۲ الی ۱۷ ۱۹۲ تابستان ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۱۰ ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۴۶,۵۵۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
الگو و دوخت پیشرفته (گروه 49) یکشنبه ها / ساعت ۱۳ الی ۱۷ ۸۴ تابستان ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۳ ۳۱,۲۱۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۲۹,۶۴۹,۵۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
طراحی لباس پیشرفته (گروه 109) یکشنبه و سه شنبه / ساعت ۱۱ الی ۱۴ ۱۷۷ بهار ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۷ ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۴۶,۵۵۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
نرم افزار طراحی لباس CLO 3D یکشنبه ها / ساعت ۹ الی ۱۲ ۳۰ تابستان ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۸ ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۳,۷۷۵,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
نرم افزار جمینی یک روز در هفته ۳۰ تابستان ۱۴۰۱ زهرا مکتبی فرد ۵ ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۷,۱۰۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
مارولس Marvelous Designer (گروه 3) سه شنبه ها / ساعت ۹ الی ۱۲ ۳۰ تابستان ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۷ ۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۴,۹۱۵,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین

دوره های درحال ثبت نام دپارتمان 'مدیریت و کارآفرینی'

دوره روز های برگزاری طول دوره ترم استاد ظرفیت باقی مانده هزینه (ریال) عملیات
MBA (گروه 5) پنجشنبه ها / ساعت ۹ الی ۱۷ ۳۶۰ تابستان ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۱۰ ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تخفیف سایت ۱۶۱,۵۰۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
مدیریت بازاریابی پنجشنبه / ساعت ۱۱ الی ۱۴ ۲۴ تابستان ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۸ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۳,۳۰۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
مدیریت بازاریابی دیجیتال (گروه 2) دو روز در هفته / ساعت ۱۷ الی ۲۰ ۵۰ بهار ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۸ ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۲۴,۷۰۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
مبانی، تشریح الزامات و استقرار سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015 یک الی دو روز در هفته ۲۴ تابستان ۱۴۰۱ کیوان کشاورز ۶ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۱,۴۰۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
اصول و فنون مذاکرات تجاری (گروه 7) چهارشنبه ها / ساعت ۱۷ الی ۲۰ ۲۴ تابستان ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۴ ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۹,۹۵۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
تئوریهای سازمان و مدیریت پنجشنبه / ساعت ۹ الی ۱۳ ۲۴ تابستان ۱۴۰۱ کیوان کشاورز ۸ ۱۵,۶۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۴,۸۲۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
مدیریت فروش (گروه 7) پنجشنبه ها / ساعت ۸ الی ۱۱ ۲۴ تابستان ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۸ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۳,۳۰۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین

دوره های درحال ثبت نام دپارتمان 'معماری (دکوراسیون داخلی)'

دوره روز های برگزاری طول دوره ترم استاد ظرفیت باقی مانده هزینه (ریال) عملیات
REVIT (گروه 9) دو روز در هفته ۶۰ تابستان ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۹ ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۲۱,۸۵۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
نقشه کشی (معماری) (گروه 5) چهارشنبه ها / ساعت ۱۴ الی ۱۷ ۴۲ تابستان ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۹ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۳,۳۰۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
اتوکد دوبعدی (گروه 16) شنبه و دوشنبه ها / ساعت ۱۷ الی ۲۰ ۶۰ تابستان ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۱۰ ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۸,۰۵۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
طراحی معماری و دکوراسیون داخلی مقدماتی (گروه 76) شنبه و سه شنبه / ساعت ۱۷ الی ۲۰ ۱۳۸ تابستان ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۸ ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۳۸,۹۵۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
طراحی معماری و دکوراسیون داخلی پیشرفته (گروه 74) شنبه و چهارشنبه / ساعت ۱۴ الی ۱۷ ۱۳۲ تابستان ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۵ ۴۹,۸۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۴۷,۳۱۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
طراحی معماری و دکوراسیون داخلی متوسط (گروه 82) یکشنبه و دوشنبه ها / ساعت ۱۴ الی ۱۷ ۱۲۰ تابستان ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۶ ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۴۳,۷۰۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
REVIT (گروه 8) دوشنبه و پنجشنبه / ساعت ۱۷ الی ۲۰ ۶۰ تابستان ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۰ ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۲۱,۸۵۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
3D MAX (گروه 11) شنبه و چهارشنبه / ساعت ۱۴ الی ۱۷ ۱۰۰ تابستان ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۱۰ ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۲۶,۶۰۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
فتوشاپ برای معماری Post Production یک روز در هفته ۳۰ - ۱۴۰۲ متعاقبا اعلام میگردد ۷ ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۰,۴۵۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
Arc GIS پیشرفته یک روز در هفته ۲۵ تابستان ۱۴۰۱ سیامک رجایی ۸ ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تخفیف ثبت نام انلاین ۱۱,۸۷۵,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
Arc GIS مقدماتی یک روز در هفته ۳۰ تابستان ۱۴۰۱ سیامک رجایی ۶ ۹,۹۰۰,۰۰۰ تخفیف ثبت نام انلاین ۹,۴۰۵,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
اسکیس و راندو (گروه 3) یکشنبه و سه شنبه / ساعت ۱۷ الی ۲۰ ۵۰ تابستان ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۹ ۲۰,۳۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۹,۲۸۵,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
Sketch up (گروه 3) شنبه ها / ساعت ۱۴ الی ۱۷ ۲۱ تابستان ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۶ ۹,۶۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۹,۱۲۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین

دوره های درحال ثبت نام دپارتمان 'هنر و گرافیک'

دوره روز های برگزاری طول دوره ترم استاد ظرفیت باقی مانده هزینه (ریال) عملیات
فتوشاپ (گروه 15) دوشنبه و پنجشنبه ها / ساعت ۱۰ الی ۱۴ ۶۰ تابستان ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۸ ۱۴,۲۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۳,۴۹۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
نقاشی پایه (گروه 3) یکشنبه و سه شنبه ها / ساعت ۹ الی ۱۲ ۶۰ تابستان ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۱۰ ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۰,۴۵۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
ایلاستریتور جامع (گروه 8) یکشنبه و سه شنبه / ساعت ۱۲ الی ۱۴ ۴۰ تابستان ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۳ ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۰,۴۵۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
لایتروم LightRoom (گروه 3) دوشنبه و چهارشنبه / ساعت ۱۰ الی ۱۴ ۶۰ تابستان ۱۴۰۱ رامین رحمانی نژاد ۹ ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۲,۳۵۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین