دوره های یک دپارتمان

دوره های درحال ثبت نام دپارتمان 'کامپیوتر و ICT'

دوره روز های برگزاری طول دوره ترم استاد ظرفیت باقی مانده هزینه (ریال) عملیات
برنامه نویسی با پایتون Programming with Python (لب تاب همراه داشته باشید (گروه17)) سه شنبه ها / ساعت ۱۶ الی ۲۰ ۶۰ بهار ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۶ ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ۵ درصد تخفیف سایت ۱۵,۲۰۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
برنامه نویسی به زبان ++C (گروه 14) سه شنبه ها / ساعت ۱۳ الی ۱۷ ۶۰ بهار ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۶ ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۲,۳۵۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
برنامه نویسی به زبان ++C (گروه 13) دوشنبه ها / ساعت ۱۶ الی ۲۰ ۶۰ بهار ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۶ ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۲,۳۵۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
برنامه نویسی به زبان ++C (گروه 12) سه شنبه ها / ساعت ۱۴ الی ۱۷ ۶۰ بهار ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۷ ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۲,۳۵۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
Web Design II (Responsive Design With Bootstrap Less&Sass) (لب تاب همراه داشته باشید (گروه 4)) چهارشنبه ها / ساعت ۱۴ الی ۱۷ ۳۴ بهار ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۳ ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۲,۳۵۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
Web Design III (JavaScript & jQuery & Ajax) (لب تاب همراه داشته باشید (گروه01)) پنجشنبه ها / ساعت ۱۴ الی ۱۸ ۵۸ بهار ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۳ ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۸,۰۵۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
ICDL جامع (گروه 21) روزهای فرد / ساعت ۱۵ الی ۱۷ ۱۳۰ بهار ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۶ ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۵,۲۰۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
ICDL جامع (گروه 20) روزهای زوج / ساعت ۱۱ الی ۱۳ ۱۳۰ بهار ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۷ ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۵,۲۰۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
ICDL جامع (گروه 19) روزهای فرد / ساعت ۸ الی ۱۱ ۱۳۰ بهار ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۲ ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۵,۲۰۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
Web Design III (JavaScript & jQuery & Ajax) (گروه 2) پنجشنبه ها / ساعت ۰۹ الی ۱۳ ۵۸ بهار ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۴ ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۸,۰۵۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
+ Network (گروه 7) شنبه ، دوشنبه / ساعت ۱۴ الی ۱۷ ۳۰ بهار ۱۴۰۱ رامتین رحمانی نژاد ۷ ۴,۲۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۳,۹۹۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
اندروید مقدماتی (جاوا+اندروید) (گروه 2) چهارشنبه ها / ساعت ۱۱ الی ۱۴ ۷۰ بهار ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۶ ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۸,۵۲۵,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
MTCNA (Mikro Tik) شنبه ها ۹ الی ۱۳ ۲۶ بهار ۱۴۰۱ رامتین رحمانی نژاد ۸ ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۷,۶۰۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
برنامه نویسی با پایتون Programming with Python (لب تاب همراه داشته باشید (گروه16)) شنبه و سه شنبه / ساعت ۸ الی ۱۰ ۶۰ بهار ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۴ ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۵,۲۰۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
ICDL جامع روزهای زوج / ساعت ۱۳ الی ۱۵ ۱۳۰ بهار ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۴ ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۵,۲۰۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
زبان برنامه نویسی #C (گروه 7) پنجشنبه ها / ساعت ۱۷ الی ۲۰ ۶۰ بهار ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۶ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۳,۳۰۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
وب دیزاین 1 Web Design I ( HTML5, CSS3 with Dreamweaver) (گروه 10) پنجشنبه ها / ساعت ۱۳ الی ۱۶ ۵۸ بهار ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۳ ۱۲,۷۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۲,۰۶۵,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین