دوره های یک دپارتمان

دوره های درحال ثبت نام دپارتمان 'کامپیوتر و ICT'

دوره روز های برگزاری طول دوره ترم استاد ظرفیت باقی مانده هزینه (ریال) عملیات
برنامه نویسی با پایتون Programming with Python (گروه 26) پنجشنبه ها / ساعت ۹ الی ۱۲ ۶۰ تابستان ۱۴۰۱ مریم شیرازی فرد ۶ ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۸,۲۵۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
برنامه نویسی با پایتون Programming with Python (گروه 25 (لپ تاپ همراه داشته باشید)) شنبه ها / ساعت ۱۷ الی ۲۰ ۶۰ تابستان ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۰ ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۸,۵۲۵,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
وب دیزاین 1 Web Design I ( HTML5, CSS3 with Dreamweaver) (گروه 14) شنبه ها / ساعت ۸ الی ۱۱ ۵۸ تابستان ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۳ ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۴,۷۲۵,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
+ Network (گروه 8) شنبه ، دوشنبه / ساعت ۱۷ الی ۲۰ ۳۰ تابستان ۱۴۰۱ رامتین رحمانی نژاد ۷ ۷,۵۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۷,۱۲۵,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
ICDL جامع (گروه 26) روزهای فرد / ساعت ۸ الی ۱۱ ۱۳۰ تابستان ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۴ ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۸,۰۵۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
ICDL جامع (گروه 23) روزهای فرد / ساعت ۱۱ الی ۱۳ ۱۳۰ تابستان ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۹ ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۸,۰۵۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
برنامه نویسی با پایتون Programming with Python (گروه 24 (لپ تاپ همراه داشته باشید)) دوشنبه ها / ساعت ۸ الی ۱۱ ۶۰ تابستان ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۰ ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۸,۵۲۵,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
وب دیزاین 1 Web Design I ( HTML5, CSS3 with Dreamweaver) (گروه 13 (لپ تاپ همراه داشته باشید)) چهارشنبه و پنجشنبه ها / ساعت ۱۲ الی ۱۴ ۵۸ تابستان ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۱ ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۴,۷۲۵,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
Web Design II (Responsive Design With Bootstrap Less&Sass) (گروه 5) یک الی دو روز در هفته ۳۴ تابستان ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۶ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۴,۲۵۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
برنامه نویسی به زبان ++C (گروه 12 (لپ تاپ همراه داشته باشید)) سه شنبه ها / ساعت ۱۴ الی ۱۷ ۶۰ تابستان ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۳ ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۲,۳۵۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
اندروید مقدماتی (جاوا+اندروید) (گروه 2) چهارشنبه ها / ساعت ۱۱ الی ۱۴ ۷۰ تابستان ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۱ ۲۳,۴۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۲۲,۲۳۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
MTCNA (Mikro Tik) (گروه 2) یکشنبه ها / ساعت ۱۷ الی ۲۰ ۲۶ بهار ۱۴۰۱ رامتین رحمانی نژاد ۵ ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۰,۴۵۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
زبان برنامه نویسی #C (گروه 7) پنجشنبه ها / ساعت ۱۴ الی ۱۸ ۶۰ تابستان ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۰ ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۵,۲۰۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین