دوره های یک دپارتمان

دپارتمان مد و پوشاک شامل دوره های زیر می باشد:

  • طراحی لباس مقدماتی
  • طراحی لباس پیشرفته
  • الگو سازی و تکنیک های دوخت مقدماتی (به روش مولر)
  • الگو سازی و تکنیک های دوخت پیشرفته (به روش مولر)
  • دوخت تخصصی مانتو

دوره های درحال ثبت نام دپارتمان 'مُد و پوشاک (طراحی لباس)'

دوره روز های برگزاری طول دوره ترم استاد ظرفیت باقی مانده هزینه (ریال) عملیات
طراحی لباس مقدماتی (گروه 111) یکشنبه و سه شنبه / ساعت ۰۹ الی ۱۳ ۱۹۲ بهار ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۷ ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۴۳,۷۰۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
الگو و دوخت مقدماتی (گروه 48) پنجشنبه ها / ساعت ۱۳ الی ۱۷ ۸۴ بهار ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۴ ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ ۵ درصد تخفیف سایت ۲۸,۰۲۵,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
پارچه شناسی (ورکشاپ) چهارشنبه ها / ساعت ۱۴ الی ۱۶ ۶ بهار ۱۴۰۱ فاطمه ماهری ۸ ۳,۶۰۰,۰۰۰ بدون تخفیف ۳,۶۰۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
طراحی لباس پیشرفته (گروه فشرده ویژه) روزهای زوج / ساعت ۰۹ الی۱۳ ۱۷۷ بهار ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۳ ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تخفیف سایت ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
طراحی لباس پیشرفته (گروه 109) یکشنبه و سه شنبه / ساعت ۱۱ الی ۱۴ ۱۷۷ بهار ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۷ ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۴۳,۷۰۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
طراحی لباس مقدماتی (گروه 110) شنبه و چهارشنبه / ساعت ۱۷ الی ۲۰ ۱۹۲ بهار ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۷ ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۴۳,۷۰۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
نرم افزار طراحی لباس CLO 3D یک روز در هفته ۳۰ بهار ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۸ ۱۳,۶۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۲,۹۲۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
نرم افزار جمینی یک روز در هفته ۳۰ بهار ۱۴۰۱ زهرا مکتبی فرد ۵ ۱۶,۲۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۵,۳۹۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
مارولس Marvelous Designer یک الی دو روز در هفته ۳۰ بهار ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۷ ۱۳,۸۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۳,۱۱۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
طراحی و دوخت تخصصی مانتو یک الی دو روز در هفته ۶۰ بهار ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۷ ۳۴,۲۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۳۲,۴۹۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین