دوره های یک دپارتمان

دپارتمان مد و پوشاک شامل دوره های زیر می باشد:

  • طراحی لباس مقدماتی
  • طراحی لباس پیشرفته
  • الگو سازی و تکنیک های دوخت مقدماتی (به روش مولر)
  • الگو سازی و تکنیک های دوخت پیشرفته (به روش مولر)
  • دوخت تخصصی مانتو

دوره های درحال ثبت نام دپارتمان 'مُد و پوشاک (طراحی لباس)'

دوره روز های برگزاری طول دوره ترم استاد ظرفیت باقی مانده هزینه (ریال) عملیات
الگوسازی و دوخت لباس شب و عروس دو روز در هفته ۱۲۰ زمستان ۱۴۰۱ فاطمه ماهری ۶ ۴۹,۷۰۰,۰۰۰ تخفیف سایت ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
الگو و دوخت پیشرفته (ضخیم دوزی زنانه) روش مولر (گروه 53) دو روز در هفته ۱۰۰ پاییز ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۶ ۴۸,۵۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۴۶,۰۷۵,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
الگو و دوخت مقدماتی (نازکدوزی زنانه ) روش مولر (گروه 52) دوشنبه و پنجشنبه / ساعت ۹ الی ۱۳ ۱۲۰ پاییز ۱۴۰۱ زهرا مکتبی فرد ۶ ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۴۲,۷۵۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
طراحی لباس مقدماتی (گروه 113) روزهای فرد / ساعت ۹ الی ۱۲ ۱۹۲ زمستان ۱۴۰۱ جمعی از اساتید ۱۲ ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۴۶,۵۵۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
طراحی لباس مقدماتی (گروه 112) روزهای فرد / ساعت ۱۷ الی ۲۰ ۱۹۲ پاییز ۱۴۰۱ جمعی از اساتید ۰ ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۴۶,۵۵۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
نرم افزار طراحی لباس CLO 3D یکشنبه و سه شنبه ها / ساعت ۱۷ الی ۲۰ ۳۰ پاییز ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۸ ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۳,۷۷۵,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
نرم افزار جمینی یک روز در هفته ۳۰ تابستان ۱۴۰۱ زهرا مکتبی فرد ۵ ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۷,۱۰۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
مارولس Marvelous Designer (گروه 3) سه شنبه ها / ساعت ۹ الی ۱۲ ۳۰ پاییز ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۷ ۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۴,۹۱۵,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین