دوره های یک دپارتمان

دوره های درحال ثبت نام دپارتمان 'معماری (دکوراسیون داخلی)'

دوره روز های برگزاری طول دوره ترم استاد ظرفیت باقی مانده هزینه (ریال) عملیات
طراحی معماری و دکوراسیون داخلی پیشرفته (گروه 74) شنبه و چهارشنبه / ساعت ۱۴ الی ۱۷ ۱۳۲ بهار ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۵ ۴۱,۵۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۳۹,۴۲۵,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
طراحی معماری و دکوراسیون داخلی متوسط (گروه 83) روزهای فرد / ساعت ۹ الی ۱۲ ۱۲۰ بهار ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۷ ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۳۶,۱۰۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
طراحی معماری و دکوراسیون داخلی مقدماتی (گروه 73) شنبه و دوشنبه / ساعت ۱۴ الی ۱۷ ۱۳۸ بهار ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۳ ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۳۲,۳۰۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
REVIT (گروه 7) دوشنبه و پنجشنبه / ساعت ۱۸ الی ۲۰ ۶۰ بهار ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۰ ۱۹,۴۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۸,۴۳۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
اتوکد دوبعدی (گروه 14) یکشنبه و سه شنبه / ساعت ۱۷ الی ۲۰ ۶۰ بهار ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۴ ۱۶,۷۰۰,۰۰۰ ۵ درصد تخفیف سایت ۱۵,۸۶۵,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
فتوشاپ برای معماری Post Production یک روز در هفته ۳۰ بهار ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۸ ۹,۵۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۹,۰۲۵,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
3D MAX (گروه10) یکشنبه و سه شنبه / ساعت ۱۴ الی ۱۷ ۱۰۰ بهار ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۵ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۲۳,۷۵۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
Arc GIS پیشرفته یک روز در هفته ۲۵ بهار ۱۴۰۱ سیامک رجایی ۸ ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵ درصد تخفیف سایت ۱۰,۴۵۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
Arc GIS مقدماتی یک روز در هفته ۳۰ بهار ۱۴۰۱ سیامک رجایی ۷ ۹,۰۰۰,۰۰۰ ۵ درصد تخفیف سایت ۸,۵۵۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
اسکیس و راندو یک الی دو روز در هفته ۵۰ بهار ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۱۰ ۱۷,۲۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۶,۳۴۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
Sketch up (لب تاب همراه داشته باشید) یک الی دو روز در هفته ۲۱ بهار ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۷ ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۷,۶۰۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
نقشه کشی (معماری) دو روز در هفته ۴۲ بهار ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۱۰ ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۱,۸۷۵,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین