دوره های یک دپارتمان

دوره های درحال ثبت نام دپارتمان 'معماری (دکوراسیون داخلی)'

دوره روز های برگزاری طول دوره ترم استاد ظرفیت باقی مانده هزینه (ریال) عملیات
REVIT (گروه 9) دو روز در هفته ۶۰ تابستان ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۹ ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۲۱,۸۵۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
نقشه کشی (معماری) (گروه 5) چهارشنبه ها / ساعت ۱۴ الی ۱۷ ۴۲ تابستان ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۹ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۳,۳۰۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
اتوکد دوبعدی (گروه 16) شنبه و دوشنبه ها / ساعت ۱۷ الی ۲۰ ۶۰ تابستان ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۱۰ ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۸,۰۵۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
طراحی معماری و دکوراسیون داخلی مقدماتی (گروه 76) شنبه و سه شنبه / ساعت ۱۷ الی ۲۰ ۱۳۸ تابستان ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۸ ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۳۸,۹۵۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
طراحی معماری و دکوراسیون داخلی پیشرفته (گروه 74) شنبه و چهارشنبه / ساعت ۱۴ الی ۱۷ ۱۳۲ تابستان ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۵ ۴۹,۸۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۴۷,۳۱۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
طراحی معماری و دکوراسیون داخلی متوسط (گروه 82) یکشنبه و دوشنبه ها / ساعت ۱۴ الی ۱۷ ۱۲۰ تابستان ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۶ ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۴۳,۷۰۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
REVIT (گروه 8) دوشنبه و پنجشنبه / ساعت ۱۷ الی ۲۰ ۶۰ تابستان ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۰ ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۲۱,۸۵۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
3D MAX (گروه 11) شنبه و چهارشنبه / ساعت ۱۴ الی ۱۷ ۱۰۰ تابستان ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۱۰ ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۲۶,۶۰۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
فتوشاپ برای معماری Post Production یک روز در هفته ۳۰ - ۱۴۰۲ متعاقبا اعلام میگردد ۷ ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۰,۴۵۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
Arc GIS پیشرفته یک روز در هفته ۲۵ تابستان ۱۴۰۱ سیامک رجایی ۸ ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تخفیف ثبت نام انلاین ۱۱,۸۷۵,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
Arc GIS مقدماتی یک روز در هفته ۳۰ تابستان ۱۴۰۱ سیامک رجایی ۶ ۹,۹۰۰,۰۰۰ تخفیف ثبت نام انلاین ۹,۴۰۵,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
اسکیس و راندو (گروه 3) یکشنبه و سه شنبه / ساعت ۱۷ الی ۲۰ ۵۰ تابستان ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۹ ۲۰,۳۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۹,۲۸۵,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
Sketch up (گروه 3) شنبه ها / ساعت ۱۴ الی ۱۷ ۲۱ تابستان ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۶ ۹,۶۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۹,۱۲۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین