دوره های یک دپارتمان

دوره های درحال ثبت نام دپارتمان 'معماری (دکوراسیون داخلی)'

دوره روز های برگزاری طول دوره ترم استاد ظرفیت باقی مانده هزینه (ریال) عملیات
طراحی معماری و دکوراسیون داخلی مقدماتی (گروه 85) شنبه و دوشنبه ها / ساعت ۱۴ الی ۱۷ ۱۳۸ زمستان ۱۴۰۱ جمعی از اساتید ۱۰ ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۳۸,۹۵۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
نقشه کشی (معماری) (گروه 6) دوشنبه ها / ساعت ۱۳ الی ۱۷ ۴۲ زمستان ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۱۲ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۳,۳۰۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
Sketchup & Vray (گروه 4) دوشنبه ها / ساعت ۱۴ الی ۱۷ ۴۰ زمستان ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۱۲ ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۵,۶۷۵,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
3D MAX (گروه 12) شنبه و دوشنبه ها / ساعت ۱۷ الی ۲۰ ۱۰۰ زمستان ۱۴۰۱ علی رضا خواجه ای جهرمی ۱۱ ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۲۶,۶۰۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
REVIT (گروه 10) دوشنبه و پنجشنبه / ساعت ۱۷:۳۰ الی ۲۰ ۶۰ زمستان ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۱۰ ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۲۱,۸۵۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
اسکیس و راندو (گروه 4) یک الی دو روز در هفته ۵۰ پاییز ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۹ ۲۰,۳۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۹,۲۸۵,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
اتوکد دوبعدی (گروه 17) شنبه و چهارشنبه / ساعت ۱۴ الی ۱۷ ۶۰ پاییز ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۹ ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۸,۰۵۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
طراحی معماری و دکوراسیون داخلی پیشرفته (گروه 84) شنبه و دوشنبه / ساعت ۱۷ الی ۲۰ ۱۳۲ پاییز ۱۴۰۱ جمعی از اساتید ۴ ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۴۳,۷۰۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
طراحی معماری و دکوراسیون داخلی متوسط (گروه 83) سه شنبه و چهارشنبه / ساعت ۱۴ الی ۱۷ ۱۲۰ پاییز ۱۴۰۱ جمعی از اساتید ۰ ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۴۱,۸۰۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
فتوشاپ برای معماری Post Production یک روز در هفته ۳۰ پاییز ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۷ ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۰,۴۵۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
Arc GIS پیشرفته یک روز در هفته ۲۵ پاییز ۱۴۰۱ سیامک رجایی ۸ ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تخفیف ثبت نام انلاین ۱۱,۸۷۵,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
Arc GIS مقدماتی یک روز در هفته ۳۰ پاییز ۱۴۰۱ سیامک رجایی ۶ ۹,۹۰۰,۰۰۰ تخفیف ثبت نام انلاین ۹,۴۰۵,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین