دوره های یک دپارتمان

دوره های درحال ثبت نام دپارتمان 'عکاسی دیجیتال'

دوره روز های برگزاری طول دوره ترم استاد ظرفیت باقی مانده هزینه (ریال) عملیات
عکاسی جامع (گروه 30) روزهای فرد / ساعت ۹ الی ۱۳ ۱۱۰ بهار ۱۴۰۱ رامین رحمانی نژاد ۱۰ ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۲۶,۱۲۵,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
عکاسی جامع (گروه 29) روزهای زوج / ساعت ۱۴ الی ۱۷ ۱۱۰ بهار ۱۴۰۱ رامین رحمانی نژاد ۲ ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۲۶,۱۲۵,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
عکاسی با موبایل (گروه 2) روزهای فرد / ساعت ۱۷ الی۲۰ ۳۵ بهار ۱۴۰۱ رامین رحمانی نژاد ۷ ۹,۲۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۸,۷۴۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین