دوره های یک دپارتمان

دوره های درحال ثبت نام دپارتمان 'عکاسی دیجیتال'

دوره روز های برگزاری طول دوره ترم استاد ظرفیت باقی مانده هزینه (ریال) عملیات
عکاسی جامع (گروه 31) روزهای زوج / ساعت ۱۴ الی ۱۷ ۱۱۰ تابستان ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۱۲ ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۲۷,۵۵۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
عکاسی با موبایل (گروه 3) روزهای فرد / ساعت ۱۷ الی۲۰ ۳۵ تابستان ۱۴۰۱ رامین رحمانی نژاد ۱۰ ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۰,۴۵۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین