دوره های یک دپارتمان

دوره های درحال ثبت نام دپارتمان 'حسابداری (علوم مالی)'

دوره روز های برگزاری طول دوره ترم استاد ظرفیت باقی مانده هزینه (ریال) عملیات
نرم افزار مالی سپیدار سیستم جمعه ها / ساعت ۹ الی ۱۳ ۳۰ بهار ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۳ ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۰,۴۵۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
حسابداری ویژه بازار کار (گروه 31) شنبه و چهارشنبه / ساعت ۱۷ الی ۲۰ ۱۸۰ بهار ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۳ ۴۴,۲۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۴۱,۹۹۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
مالیات بر ارزش افزوده دو جلسه ۸ بهار ۱۴۰۱ محمد محمدی ۶ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۵ درصد تخفیف آنلاین ۲,۸۵۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
نحوه تهیه اظهارنامه مالیاتی دو جلسه ۱۰ بهار ۱۴۰۱ محمد محمدی ۶ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵ درصد تخفیف آنلاین ۴,۷۵۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
حقوق و دستمزد با اکسل دو جلسه ۱۲ بهار ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۷ ۵,۲۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۴,۹۴۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
کارگاه صورت معاملات فصلی یک جلسه ۵ بهار ۱۴۰۱ محمد محمدی ۷ ۲,۴۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۲,۲۸۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
حسابداری مالی بازرگانی یک روز در هفته ۴۰ بهار ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۷ ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۰,۴۵۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
حسابرسی بیمه و قوانین تامین اجتماعی دو جلسه در یک هفته ۸ بهار ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۷ ۳,۵۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۳,۳۲۵,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین