دوره های یک دپارتمان

دوره های درحال ثبت نام دپارتمان 'حسابداری (علوم مالی)'

دوره روز های برگزاری طول دوره ترم استاد ظرفیت باقی مانده هزینه (ریال) عملیات
حسابداری ویژه بازار کار (گروه 37) روزهای زوج / ساعت ۱۰ الی ۱۳ ۱۸۰ زمستان ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۱۰ ۴۶,۵۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۴۴,۱۷۵,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
حسابداری ویژه بازار کار (گروه 36) روزهای زوج / ساعت ۱۷ الی ۲۰ ۱۸۰ پاییز ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۱۰ ۴۶,۵۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۴۴,۱۷۵,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
نرم افزار مالی سپیدار سیستم (گروه 4) جمعه ها / ساعت ۹ الی ۱۳ ۳۰ پاییز ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۸ ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۲,۵۴۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
حسابداری مالیاتی ویژه بازار کار (گروه 6) یکشنبه ها / ساعت ۱۷ الی ۲۰ ۵۰ پاییز ۱۴۰۱ محمد محمدی ۶ ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۲۰,۹۰۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
حسابداری ویژه بازار کار (گروه 33) جمعه ها / ساعت ۹ الی ۱۳ ۱۸۰ پاییز ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۳ ۴۶,۵۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۴۴,۱۷۵,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
حسابداری ویژه بازار کار (گروه 32) شنبه و چهارشنبه / ساعت ۱۴ الی ۱۷ ۱۸۰ پاییز ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۰ ۴۶,۵۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۴۴,۱۷۵,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
مالیات بر ارزش افزوده دو جلسه ۸ بهار ۱۴۰۱ محمد محمدی ۶ ۳,۶۰۰,۰۰۰ ۵ درصد تخفیف آنلاین ۳,۴۲۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
نحوه تهیه اظهارنامه مالیاتی دو جلسه ۱۰ بهار ۱۴۰۱ محمد محمدی ۶ ۶,۰۰۰,۰۰۰ ۵ درصد تخفیف آنلاین ۵,۷۰۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
حقوق و دستمزد با اکسل دو جلسه ۱۲ پاییز ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۷ ۶,۳۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۵,۹۸۵,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
کارگاه صورت معاملات فصلی یک جلسه ۵ بهار ۱۴۰۱ محمد محمدی ۷ ۲,۸۸۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۲,۷۳۶,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
حسابداری مالی بازرگانی یک روز در هفته ۴۰ بهار ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۷ ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۲,۵۴۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
حسابرسی بیمه و قوانین تامین اجتماعی دو جلسه در یک هفته ۸ بهار ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۶ ۴,۲۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۳,۹۹۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین