دوره های یک دپارتمان

دوره های درحال ثبت نام دپارتمان 'بورس'

دوره روز های برگزاری طول دوره ترم استاد ظرفیت باقی مانده هزینه (ریال) عملیات
پکیج سرمایه گذاری در بورس یک الی دو روز در هفته ۸۷ بهار ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۹ ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۵۱,۳۰۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین