logo-mft-copy-500

شماره تماس

071-36292293-95

 

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حسابداری جامع ویژه بازار کار – گروه 52

حسابداری جامع ویژه بازار کار – گروه 52

  • تعاریف و مفاهیم حسابداری
  • انواع گزارشهای مالی
  • چگونگی ثبت وقایع مالی
  • حسابداری واحدهای خدماتی
  • حسابداری وجوه نقد و بانک – حسابها و اسناد دریافتنی – استهلاک دارائی های ثابت
  • تهیه صورت های مالی نهائی
  • اثرات وقایع مالی بر روی فرمول ترازنامه و تعریف انواع حسابها و ماهیت آنها
  • خرید و فروش کالا و ثبت آن در دفاتر
  • تهیه صورت های مالی
  • آشنائی با استهلاک ها
  • حسابداری موجود ی
  • حسابداری حسابهای دریافتنی و مطالبات مشکوک الوصول
  • حسابداری اسناد دریافتنی
  • تعریف کدینگ حسابداری
  • طراحی کدینگ و ساختار حسابها
  • آموزش مراحل دفتر داری
  • نحوه تهیه گزارشات مالی

9,490,500 تومان

توضیحات

اطلاعات دوره حسابداری جامع ویژه بازار کار

گزیده ای از مطالب آموزشی این دوره :

 • تعاریف و مفاهیم حسابداری
 • انواع گزارشهای مالی
 • چگونگی ثبت وقایع مالی
 • حسابداری واحدهای خدماتی
 • حسابداری وجوه نقد و بانک – حسابها و اسناد دریافتنی – استهلاک دارائی های ثابت
 • تهیه صورت های مالی نهائی
 • اثرات وقایع مالی بر روی فرمول ترازنامه و تعریف انواع حسابها و ماهیت آنها
 • خرید و فروش کالا و ثبت آن در دفاتر
 • تهیه صورت های مالی
 • آشنائی با استهلاک ها
 • حسابداری موجود ی
 • حسابداری حسابهای دریافتنی و مطالبات مشکوک الوصول
 • حسابداری اسناد دریافتنی
 • تعریف کدینگ حسابداری
 • طراحی کدینگ و ساختار حسابها
 • آموزش مراحل دفتر داری
 • نحوه تهیه گزارشات مالی
 • نرم افزار سپیدار سیستم
 • آموزش بستن حسابهای دائمی و صدور سند افتتاحیه سالهای بعد
 • آنالیز پروسه خرید
 • آنالیز پروسه فروش
 • آنالیز پروسه خزانه داری
 • آنالیز پروسه هزینه و در آمد
 • آنالیز پروسه انبار
 • آنالیز پروسه حقوق و دستمزد
 • مالیات بر ارزش افزوده
 • مدیریت اسناد
 • اصلاح حسابها و بستن آنها
 • صورتهای مالی
 • انجام پروژه حسابداری عملی و تمرین ها
 • و …