دوره های یک دپارتمان

دوره های درحال ثبت نام دپارتمان 'هنر و گرافیک'

دوره روز های برگزاری طول دوره ترم استاد ظرفیت باقی مانده هزینه (ریال) عملیات
فتوشاپ (گروه 15) دوشنبه و پنجشنبه ها / ساعت ۱۰ الی ۱۴ ۶۰ تابستان ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۸ ۱۴,۲۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۳,۴۹۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
نقاشی پایه (گروه 3) یکشنبه و سه شنبه ها / ساعت ۹ الی ۱۲ ۶۰ تابستان ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۱۰ ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۰,۴۵۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
ایلاستریتور جامع (گروه 8) یکشنبه و سه شنبه / ساعت ۱۲ الی ۱۴ ۴۰ تابستان ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۳ ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۰,۴۵۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
لایتروم LightRoom (گروه 3) دوشنبه و چهارشنبه / ساعت ۱۰ الی ۱۴ ۶۰ تابستان ۱۴۰۱ رامین رحمانی نژاد ۹ ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۲,۳۵۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین