دوره های یک دپارتمان

دوره های درحال ثبت نام دپارتمان 'هنر و گرافیک'

دوره روز های برگزاری طول دوره ترم استاد ظرفیت باقی مانده هزینه (ریال) عملیات
فتوشاپ (گروه 18) دوشنبه و پنجشنبه ها / ساعت ۱۰ الی ۱۴ ۶۰ پاییز ۱۴۰۱ سحر جعفری ۱۱ ۱۴,۲۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۳,۴۹۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
فتوشاپ (گروه 17) یکشنبه و سه شنبه ها / ساعت ۱۷ الی ۲۰ ۶۰ پاییز ۱۴۰۱ محسن بهزادی ۶ ۱۴,۲۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۳,۴۹۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
ایلاستریتور جامع (گروه 10) یکشنبه و سه شنبه / ساعت ۱۴ الی ۱۷ ۴۰ پاییز ۱۴۰۱ محسن بهزادی ۱ ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۰,۴۵۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
نقاشی پایه (گروه 3) چهارشنبه ها / ساعت ۱۷ الی ۲۰ ۶۰ پاییز ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۹ ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۰,۴۵۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
لایتروم LightRoom (گروه 4 (لپ تاپ همراه داشته باشید)) پنجشنبه ها (ساعت ۱۷ الی ۲۰) و جمعه ها (ساعت ۹ الی ۱۳) ۶۰ پاییز ۱۴۰۱ رامین رحمانی نژاد ۷ ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۲,۳۵۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین