دوره های یک دپارتمان

دوره های درحال ثبت نام دپارتمان 'هنر و گرافیک'

دوره روز های برگزاری طول دوره ترم استاد ظرفیت باقی مانده هزینه (ریال) عملیات
ایلاستریتور جامع ((گروه9)) پنجشنبه ها / ساعت ۱۰ الی ۱۴ ۴۰ بهار ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۴ ۸,۹۵۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۸,۵۰۲,۵۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
ایلاستریتور جامع یکشنبه و سه شنبه / ساعت ۱۲ الی ۱۴ ۴۰ زمستان ۱۴۰۰ محسن بهزادی ۳ ۸,۹۵۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۸,۵۰۲,۵۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
فتوشاپ (گروه 12) شنبه و چهارشنبه / ساعت ۱۷ الی ۲۰ ۶۰ بهار ۱۴۰۱ محسن بهزادی ۱۰ ۱۱,۷۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۱,۱۱۵,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
پریمیر (گروه 2) یکشنبه / ساعت ۹ الی ۱۳ ۴۸ بهار ۱۴۰۱ رامتین رحمانی نژاد ۸ ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۲,۳۵۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
لایتروم LightRoom دوشنبه و چهارشنبه / ساعت ۱۰ الی ۱۲ ۶۰ بهار ۱۴۰۱ رامین رحمانی نژاد ۱۰ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۱,۴۰۰,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین
فتوشاپ (گروه11) یکشنبه و سه شنبه / ساعت ۱۷ الی ۲۰ ۶۰ بهار ۱۴۰۱ متعاقبا اعلام میگردد ۰ ۱۱,۷۰۰,۰۰۰ ۵درصد تخفیف سایت ۱۱,۱۱۵,۰۰۰ اطلاعات بیشتر... ثبت نام آنلاین